Regulační stanice plynu

RS-3D

Regulační plynová stanice je soubor zařízení, která zajišťují automatickou regulaci vstupního přetlaku plynného média na nižší výstupní přetlak v souladu s požadavky zákazníka.

Severočeská armaturka spol. s. r. o. (v minulosti Severočeská armaturka a. s.), je tradičním výrobcem regulačních stanic plynu již od roku 1969. Do současnosti naše společnost dodala více než 8000 kusů regulačních stanic do ČR, SR, ale i do zahraničí a archivuje jejich kompletní výrobní dokumentaci.

Regulační stanice vyráběné Severočeskou armaturkou spol. s. r. o. jsou kompletně dodávány dle požadavků zákazníků, v souladu s ČSN EN 12 186, ČSN EN 12 279, TPG 605 02. Regulační stanice a regulační soupravy plynu se podle vstupního provozního tlaku dělí na:

Skupina A

Typ
Rozsah vstupního tlaku
Středotlaké RS – podskupina A2
Vysokotlaké RS/RESO – podskupina A3
(0,05 ÷ 4) bar
(4 ÷ 16) bar

Skupina B

Typ
Rozsah vstupního tlaku
Vysokotlaké RS/RESO – podskupina B1
Vysokotlaké RS/RESO – podskupina B2
Vysokotlaké RS/RESO – podskupina B3
(16 ÷ 40) bar
(40 ÷ 100) bar
nad 100 bar

RS+

Spolupráci nabízíme v těchto činnostech:

Výroba nových vysokotlakých i středotlakých regulačních stanic – včetně zhotovení projektové dokumentace pro povolovací režimy staveb, popř. provádění staveb nebo dle dodané výrobní dokumentace.
Rekonstrukce vysokotlakých i středotlakých regulačních stanic – včetně zhotovení projektové dokumentace popř. dokumentace dodané zákazníkem.
Výměna regulačních a pojistných armatur, filtrů, elektroohřevů a kotlů u stávajících regulačních stanic.
Zajištění servisu stávajících regulačních stanic dle TPG 605 02.
Návrh optimalizace provozu stávajících regulačních stanic.
V případě zájmu o činnosti spojené s regulačními stanicemi nás kontaktujte.