Z16+

Ventil zpětný s pružinou Z16

Popis produktu:
Ventil je možno použít jako samočinný zpětný uzávěr. U ventilu z titulu funkce nelze zaručit těsnost jako u klasického uzavíracího ventilu a proto je v případě požadavku těsnosti třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací. Ventil smí být používán podle platných norem a předpisů pro uvedené parametry. Provozní látkou mohou být voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny.

Technické informace

Typové označení
PN
DN
Katalogové listy
Z16 117 616
Z16 1X7 X40
16
40
15-200
15-200
Zobrazit PDF
Zobrazit PDF

Vyráběné provedení

Připojení
1 – Přírubové, 2 – Přivařovací
Ovládání
7 – Samočinné
Materiál
0 – Korozivzdorná ocel, 5 – Uhlíková ocel na odlitky, 6 – Šedá litina