C09-

Ventil zpětný mezipřírubový C09

Popis produktu:
Ventil je možno použít jako samočinný zpětný uzávěr především v parních, teplovodních, hydraulických a pneumatických rozvodech. Je ho možné použít též jako ventil přetlakový, zavzdušňovací, do sacích košů čerpadel a dalších podobných provozů. Je vhodný do provozů, kde jsou kladeny nároky na nízkou hlučnost, malé stavební rozměry, malou hmotnost, malé tlakové ztráty, malé otevírací přetlaky, úspory energie a libovolnou polohu použití. Ventil smí být používán podle platných norem a předpisů pro uvedené parametry. Provozní látkou mohou být voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny.

Technické informace

Typové označení
PN
DN
Katalogové listy
C09 402 006
C09 402 010
C09 402 016
C09 402 025
C09 402 040
6
10
16
25
40
15-100
15-100
15-100
15-100
15-100
Zobrazit PDF
Zobrazit PDF
Zobrazit PDF
Zobrazit PDF
Zobrazit PDF

Vyráběné provedení

Připojení
Bezpřírubové
Ovládání
Samočinné
Materiál
0 – Korozivzdorná ocel