C26 103 516

Ventil uzavírací s elektromagnetickým ovládáním C26

Popis produktu:
Ventil s elektromagnetickým ovládáním je dálkově ovládaný ventil. Je určen k rychlému uzavření či otevření průtoku plynné látky, na základě rozpojení nebo spojení elektrického obvodu, v němž je zapojena elektromagnetická ovládací část, prostřednictvím čidla, vypnutím, zapnutím, případně výpadkem proudu. Ventil je možno použít pro všechny topné plyny dle ČSN 38 5502, vzduch a jiné neagresivní plyny, a to pro tlaky uvedené v katalogovém listu. Dovolená teplota pracovní tekutiny ve ventilu se smí pohybovat v rozmezí od -10 °C do +40 °C. Teplota okolí smí být od -10 °C do +40 °C, s nejvyšší relativní vlhkostí 50 % při 40 °C a 90 % při 20 °C. Ventil je možno použít jen v takovém prostředí, kde nehrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par ve smyslu ČSN 33 2320. V případě, že pracovní tekutina je znečištěna a obsahuje hydráty, je pro správnou spolehlivou funkci ventilu potřebné pracovní tekutinu filtrovat, případně předehřívat.

Technické informace

Typové označení
PN
DN
Katalogové listy
C26 103 516
16
50-150
Zobrazit PDF

Vyráběné provedení

Připojení
Přírubové
Ovládání
3 – El. servopohon
Materiál
5 – Uhlíková ocel na odlitky