V41-EM

Ventil regulační V41

Popis produktu:
Ventil lze použít jako regulační orgán ovládaný elektrickým servopohonem. U ventilu z titulu funkce nelze zaručit těsnost jako u klasického uzavíracího ventilu a proto v případě požadavku těsnosti, je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací. Ventil smí být používán podle platných norem a předpisů pro uvedené parametry. Pracovní látky mohou být voda, vodní pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. Uplatnění tento ventil nachází při rozvodech vody, páry a plynů. Dále při vybraných odvětvích chemického průmyslu.

Technické informace

Typové označení
PN
DN
Katalogové listy
V41 113 616
V41 113 540
16
40
15-80
15-150
Zobrazit PDF
Zobrazit PDF

Vyráběné provedení

Připojení
1 – Přírubové
Ovládání
3 – El. servopohon
Materiál
5 – Uhlíková ocel na odlitky, 6 – Šedá litina